Ana Sayfa | Sahneler

İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Konum
Adres
Kordonboyu, Ankara Cd. No:142, 34860 Kartal/İstanbul
Telefon
Telefon (212)455-3900
Telefon
Koltuk Kapasitesi: 356