ŞEHİR TİYATROLARI’NDA MARİA TURRİ İLE KURUMSAL TİYATROLARDA SEYİRCİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ

ŞEHİR TİYATROLARI’NDA MARİA TURRİ İLE KURUMSAL TİYATROLARDA SEYİRCİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ

“Tiyatro, kahkaha ve bilinçdışı: Komedi Nasıl Güçlendirir ve Neyi Reddeder?”

Tiyatro ve psikoloji dallarında akademik araştırmalar yapan Dr. Maria Grazia Turri, 21 Mayıs Salı günü 11.00-14.00 arası İBBŞT Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi ve Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Tiyatro, kahkaha ve bilinçdışı: Komedi Nasıl Güçlendirir ve Neyi Reddeder?” başlıklı “Kurumsal Tiyatrolarda Seyirci Politikaları Araştırmaları” çerçevesinde bir seminer veriyor.

 

Seminer hali hazırda Turri ile çalışma yürüten öğretim üyesi Dr. Özgül Akıncı ve klinik psikolog Tuğba Kocaefe’nin moderatörlüğünde ve onların yönelteceği sorularla dinleyicilerin de katkılarına açık olacak. İngilizce gerçekleşecek konuşmada Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır.

 

Turri gerçekleşecek seminer ile ilgili şunları söylüyor: “Tiyatroda seyirci deneyimi, bilinçdışını da içeren karmaşık algı süreçlerini kapsar. Seyircilerin bilinçdışı duygulanımları tiyatronun sosyal değerinin taşıyıcısıdır, ancak bu konu henüz çok fazla çalışılmamış veya anlaşılmamıştır. Çalışmalarımda tiyatrodaki bilinçdışı duygulanımsal süreçlerin psikanalitik aktarımı aynaladığını tartışıyorum. Bu bağlamda karakteri oyuncu ve seyircilerin bilinçdışı süreçlerinin birbirini dönüştürdüğü “duygu alanı” olarak ele alıyorum. Bu teoriyi, Londra Shakespeare Globe ile işbirliği içinde yürüttüğüm bir seyirci deneyinde test ettim. Deneyde, seyircilerin erken modern tiyatro metinlerindeki komik karakterlere nasıl tepki verdiklerini inceledim.”

 

İBBŞT; seyircinin davranışını ve değişen alışkanlıklarını, kurumların repertuar politikalarının yönelimini, seyirci politikalarına etki etme biçimlerini önemsemektedir. Tiyatro ve seyirciyi birbirinden bağımsız düşünmediğinden, seyirci politikalarının kurumsal tiyatrolarda öneminin fark edilmesi ve seyirci dramaturjisi alanında titizlikle çalışılmasının önemini vurgulamak adına bu organizasyonu gerçekleştirmektedir.

 

Dr. Maria Grazia Turri, tiyatro akademisyeni, psikiyatrist ve psikanalitik psikoterapisttir. Hali hazırda Londra Queen Mary Üniversitesi’nde Yaratıcı Sanatlar ve Ruh Sağlığı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve alanda yaptığı çalışmalarını topladığı “Acting, Spectating and the Unconscious”, Routledge, 2017 (Oyuncu, Seyirci ve Bilinçaltı) başlıklı kitabının yazarıdır. Bu kitabında, Commedia dell’Arte”deki komik süreçlere özellikle odaklanarak, kahkahayı destekleyen güç dinamikleri üzerine çalışmıştır.

 

Şu sıralarda Şehir Tiyatroları’nda gerçekleşecek seminer de dahil olmak üzere araştırma sürecini ve sonuçlarını aktaracağı Londra Shakespeare Globe’da komedi oyunlarında “izleyicilerin kahkahalarındaki bilinçdışı duygusal süreçleri” incelemektedir. Exeter Üniversitesi’nden Drama alanında doktora derecesi olan Maria Turri’nin tiyatrodaki özdeşleşme süreçlerini psikanalitik teori aracılığıyla anlamaya ve aktarmaya odaklanmış çalışmaları vardır.

 

Seminere katılım ücretsiz ve ilgilenenlere açıktır.

Katılım için; 15 Mayıs saat 17.00’ye kadar cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine kısa özgeçmişinizi, iletişim bilgilerinizle birlikte mail atabilirsiniz.