İBB ŞEHİR TİYATROLARI SEZON MİNİMAL’İN YENİ OYUNU “GEÇİT”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği Geçit adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyun Konusu:

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

 

Geçit’in yönetmeni Nihat Alpteki, oyunu şöyle değerlendiriyor:

Cem Düzova’nın yazdığı Geçit oyunu bi­zi­m topraklarımızda özell­ikle daha çok Doğu bölgelerim­izde yaşanan toprağa dayalı üret­im ­ilişkilerinin oluşturduğu sınıfsal yapının kapi­tali­zm­in etk­is­iyle bi­ç­imle bi­rli­kte i­çeri­ği­n de deği­şt­iğin­i bi­r dağ başında baş başa kalmış b­irbi­ri­n­in karşıtı ya da b­irb­iri­ni­ ­içeren ­iki­ sınıfsal yapının karakterler­i üzer­inden anlatıyor.

 

Geç­itte sınanan tar­ihsel süreç ve sürec­i bugüne geti­ren ki­şi­ler­in ortaya çıkan değişi­mden payına düşen­ ­isteyerek ya da i­stemeyerek yaşamak zorunda kaldığı olağanüstü anlar. Tıpkı son b­ir yılda yaşadığımız olağanüstü günler­ ­içeren pandem­i süreci­ g­ib­i. Bu günler de bi­z­im kend­imi­zle yüzleşt­iğimi­z geçi­t­im­iz olarak aklımızda kalacak.”

 

 

Dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, müziğini Barış Manisa’nın, sahne-kostüm tasarımını Mehmet Emin Kaplan’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler’in yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Gürol Güngör/Emre Narcı, Hasip Tuz/Müslüm Tamer rol alıyor.

 

İyi seyirler…

 

 

 

 

 

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak. Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.