ÖZGE KIRDI

Doğum Tarihi: 06.11.1991

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

2015-2018 İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk

 

EĞİTİMLER

Şan 

Eskrim 

Tango, Vals , Modern Dans 

Fiziksel Tiyatro

Uzak Doğu Dövüş Sporları 

Kamera Önü Oyunculuk ve Sinema 

 

KATILDIĞI WORKSHOPLAR

Ana Palma - İmpulse and motion (dürtü ve hareket ) 
Ines Vicente and Tiago Boto - Voıce and Movement 
(Ses ve hareket )
Samuel Guimaraes and Ines Vicente -Actor’s and Actress’s Object (Oyuncunun nesnesi )
Samuel Guimaraes and Ines Vicente - Voice, Articulation Diaphragm, Breath. ( Ses, artikülasyon, diyafram, nefes çalışmaları )
Ana Palma - Harmony of body and mind ( Beden ve zihin uyumu )
Tiago Boto - Spine work with Alexander technique 
( Aleksander tekniği ile omurga çalışmaları )
Nuno Nolasco - Free body on stage ( Sahnede özgür beden )
Nuno Pinherio - Concentration and body use on 
stage ( Sahnede konsantrasyon ve vücut kullanımı )
Classic Madeira - Performance and Affects ( Performans ve Efekt )
Joao Almeida - Algorithms and Artificial Inteligence ( Algoritmalar ve Yapay Zeka )
Jose Espada and Carlos J. Pessoa - Mirror and light on stage with Actor or Actress 
( Sahnede ayna ve ışık çalışmaları )


Carlos J. Pessoa yönetmenliğinde,

Dark and bright in memorising tur shapes ( Karanlık ve parlak şekillerle sahne )
Heavy and light in the construction of sensitive skin feelings ( Bedende hassaslığı ve hafifliği hissedebilmek)
Apparition and disappearance in the realisation of a miracle (Mucizenin gerçekleşmesinde hayalet olmak ve kaybolmak eylemleri )
The place and the non-place in the setting of the character (Karakterde olan ya da olmayan yer )
Truth and ile in the presentation of the argument (Argüman sunumunda hakikat ve yalan )
Matter and antimatter in the expression of anxiety ( Anksiyete ifadesinde madde ve antimadde )
Rhythm and rite in the preparation of sacrifice ( Hazırlanmada ritim ve ritüel )
The displacement and the situation in the definition of a conflict ( Bir çatışmanın tanımındaki yer değiştirme ve durum )
Cold and heat in the abandonment of the body ( Vücudun terkinde soğuk ve ısı )
The void of the next wave and wave at Güllük tide ( Gelgit ve sonraki dalga ve dalga boşluğu )
Hope and resistance in the flight of birds ( Kuşların uçuşundaki umut ve direniş )
Pebbles rolled between the sheets and many bruises ( Çakıllar arasındaki çürükleri ve morlukları kullanmak )
Noise and silence in the perception of a gratifying interiority ( Sevindirici bir iç mekan algısında gürültü ve sessizlik )
Appetite and vomitory like a toss of swallows; a spring and noisy flight; noisy and childish diri- children with snot (İştah atmak, kırlangıçlar gibi bahar ve gürültü, çocuksu kir, sümüklü çocuklar)
Fear and fearlessness in self-critical appreciation ( Kendini eleştir, takdir korku ve korkusuzluk)
The world and the sound in the elaboration of meaning ( Anlamın ayrımında ya da ayrıntısında ses ve kelime )

 

ASİSTANLIKLAR 

Hasret Esra Çizmeci, Kişisel Proje Ders Asistanı

Dizem Kaftan, Dans ve Hareket Ders Asistanı

Ayşe Lebriz Berkem, Günün Çorbası Oyun Asistanı

 

ÇALIŞTIĞI OYUNLAR

Küçük Burjuvalar -Yeşim Koçak & Mehmet Birkiye 

Orhan Pamuk ‘Kar’ - Yeşim Koçak & Mehmet Birkiye

Ivanov - Mehmet Birkiye 

Günün Çorbası - Ayşe Lebriz Berkem

 

YURTDIŞI ÇALIŞTIĞI OYUNLAR

Daylight Project 2017 Uluslararsı Tiyatro Projesi Lizbon / Portekiz 

Daylight Project 2018 Flux / Uluslararası Tiyatro Projesi Lizbon / Portekiz 


OYUNCUNUN GELECEK OYUNLARI